HỒ TRÀM RESORT

HỒ TRÀM RESORT

HỒ TRÀM RESORT

Địa chỉ: Hồ Tràm, phường Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa