QUY TRÌNH XỬ LÝ GỖ NGUYÊN LIỆU CỦA TÂN HÒA 1

Hệ thống lò sấy hơi
 
Xử lý luộc gỗ Dầu ( 1-7 ngày)
 
Gỗ sau khi luộc
 
Chuẩn bị đưa vô lò sấy ( 21-23 ngày)