TH-2030 : Ghế xếp không tay nan ngang kép

TH-2030 : Ghế xếp không tay nan ngang kép