TH-2035 : Ghế xếp nan dây + tựa chân

TH-2035 : Ghế xếp nan dây + tựa chân
Kích thước sản phẩm: 
Kích thước bao bì sản phẩm: 
Đóng gói sản phẩm: 1 SP \ 1 BB
Trọng lượng sản phẩm: 
Khối lượng sản phẩm: 
Số lượng chất cont.: 
Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy)
Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)