TH-4027 : Bàn chữ nhật mini 600x1000 - chân xếp

TH-4027 : Bàn chữ nhật mini 600x1000 - chân xếp