TH-4028 : BÀN BÁT GIÁC 600 - CHÂN XẾP THẲNG

TH-4028 : BÀN BÁT GIÁC 600 - CHÂN XẾP THẲNG

Kích thước sản phẩm:
Kích thước bao bì sản phẩm:
Đóng gói sản phẩm:
Trọng lượng sản phẩm:
Khối lượng sản phẩm:
Số lượng chất cont.:
Nguyên Liệu: gỗ Dầu đã qua xử lí ( luộc và sấy)
Màu Sơn: màu tự nhiên ( nhúng Dầu Lanh)